26 Ocak 2008 Cumartesi

SALİH ZEKİ ANADOLU LİSESİ

KURULUŞ

Okulun adının; 02 Nisan 1993 tarih ve 21440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlara ait açma-kapatma ve ad verme yönetmeliği” gereği Milli eğitim Komisyon’unun 04.09.1998 sayılı toplantısında oy birliğiyle alınan kararla “Salih Zeki Lisesi” olması kabul edilmiştir. Komisyon kararı 08.09.1998 tarih ve 420725 sayılı Valilik Oluru ile uygun bulunmuş ve okulun adı Salih Zeki Lisesi olarak tescil edilmiştir.
Müfettiş merhum Salih Zeki SAVCIÖZEN; göreve giderken elim bir trafik kazası sonucu görev şehidi olmuş ve okula onun adının verilmesi kararlaştırılmıştır.
Salih Zeki Lisesi 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında 20.09.1999 tarihli Bakanlık Oluru ile açılmasına karar verilmiş ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof.Dr. Hikmet ULUĞBAY tarafından 26.09.1998 tarihinde açışlı yapılarak hizmete girmiştir. Salih Zeki Lisesi, Müdür v. Yurdagül EDE, Müdür Yardımcısı Vedat ULUBAĞ ile ilk Eğitim-Öğretim yılına 21 erkek 31 kız olmak üzere toplam 52 öğrenci ile başlamıştır.
Okula ilk asil Müdürü olarak Battal UYAR, 29.05.2000 Tarihinde atanmıştır. Salih Zerki Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim genel Müdürlüğü’nün 23.05.2000 tarih ve 5909 sayılı emirleri ile 2000 - 2001 Eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı lise programına alınmış ve 60 kişilik kontenjanı ile iki hazırlık sınıfı açılmıştır.
Salih Zeki Lisesi 6.yıl Yeni kent eğitim bölgesinin koordinatör okulu olarak hizmet vermiştir. 2003 yılında Bakanlığın gönderdiği ödenekle çok amaçlı salon ve sahne yapılmış, Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuarları modern hale getirilmiştir. Cumhuriyetimizin 80. yılında “ZEKİCE” adlı dergimiz yayın hayatına başlamıştır. Salih Zeki Lisesine, Eskişehir Valiliğince 2004 yılında deprem güçlendirmesi yapılarak, okul depreme karşı dayanıklı hale getirilmiş, 2006 Kasımında da ısınma sisteminin doğalgaza dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın, (08.07.205 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09.03.03/374 sayılı onay, 08.06.2005 tarihli veB.08.0.OGM.0.09.03.03./6467 sayılı emir, 07.06.2005 tarihli ve B.08.TTK.0.01.03./184 sayılı Anadolu Liseleri ile Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerin birleştirilmesi konulu ) kararı ile SALİH ZEKİ ANADOLU LİSESİ statüsüne kavuşmuştur.
Okulumuz Almanya,İtalya ve İsveç’de üç okulla Comenius.1.1. Proje ortağıdır. Salih Zeki anadolu Lisesi 9.930 m2’si kapalı olmak üzere toplam 24.197 m2’lik bir alana sahiptir. 22 adet derslik, bir adet resim işliği, bir adet fizik, bir adet kimya ve biyoloji laboratuarı, bir kütüphane, bir bilgi işlem odası, idare odaları ve çok amaçlı salon kullanıma uygun salonu ile zemin hariç üç katlı modern bir eğitim yuvasıdır. Kapalı alanların dışında ayrıca geniş alanları, futbol, voleybol ve basketbol gibi spor alanları ile büyük bir öğrenci kitlesine hitap edebilecek kapasitede örnek bir tesise sahiptir.
OKULUMUZA KATKI SAĞLAYANLAR: Salih Zeki Lisesi’ne DSİ III. Bölge Müdürlüğü Eğitim Gönüllüleri tarafından bilgi işlem odasının donanımı yapılmış; Soroptimistler Kulübünce, öğretmenler odasına, laboratuarlara, kütüphaneye çeşitli malzeme ve yer döşemeleri yapılmıştır.Odun pazarı Belediyesi’nce basket potaları; öğrenci velisi ve Okul koruma derneği başkanı Hüsamettin TÜRKKAN tarafından futbol saha direkleri yaptırılış, televizyon alınmış ; malzeme odası ve tiyatro sahnesi yaptırılmıştır.İş adamı Özcan İPEK tarafından okul bahçesine Atatürk kaide ve büstü yaptırılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğünce, okul demir korkulukları ve bahçe aydınlatılması yaptırılmıştır.Ayrıca Op.Dr.İsmail DOĞDU tarafından pirinç harflerle okulun adı yazdırılmıştır.
OKULUMUZA HİZMET EDENLER: Koruma dernek başkanları: 1.Mustafa Kantaş(Kurucu başkan) 2.Hüsamettin türkkan 3.İsmail Özkara Okul aile birligi başkanları: 1.Zeyneti Elibüyük (1.yıl) 2.Mehlika Kumcu (1.yıl) 3.Aysel Yatır (1.Yıl) 4.Hatice İşcan(1.Yıl) 5.Nazan Meşeli(3.yıl başkan 1.yıl yönetim kurulu üyesi) Odun pazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yardımıyla 1999 yılında 1000 adet akasya, akça ağaç, çınar, at kestanesi, ve mazı, 250 adet sedir, çam, söğüt ve gül ağaları dikilmiş ve bunların %90’ı tutmuştur. Tutmayanların yerine yenileri dikilmektedir. Bakanlıkça 11 adet bilgisayar tahsis edilmiş olup2000 yılında da bilgisayar laboratuarı oluşturulmuştur.
Önümüzdeki yıllarda binlerce öğrenci Salih Zeki Anadolu Lisesi’nin çağdaş eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanarak devletin çeşitli kademelerinde görev yapacak ve Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine taşıyacaktır.

SALİH ZEKİ ANADOLU LİSESİ


SALİH ZEKİ ANADOLU LİSESİ OLARAK VİZYONUMUZ;
AKADEMİK ALANDA, SPORDA VE SANATTA; GELECEĞİN SEÇKİN, YENİLİKLERE AÇIK, ÖZGÜVENİ VE SORUMLULUK BİLİNCİ GELİŞMİŞ BİREYLERİNİ YETİŞTİREN LİDER BİR EĞİTİM KURUMU OLMAKTIR.